Cử tri là nạn nhân chất độc da cam/dioxin kiến nghị Nhà nước xem xét, quyết định một số chế độ, chính sách

Cử tri là nạn nhân chất độc da cam/dioxin kiến nghị Nhà nước xem xét, quyết định một số chế độ, chính sách

Ngày 23-3, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Thanh Hóa gồm các đồng chí: Lê Nam, Phó trưởng Đoàn ĐBQH, trưởng đoàn; Đào Xuân Yên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Lê Quang Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP và Xây dựng HUD4, đã có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri là nạn nhân chất độc da cam/dioxin.


 

Cùng tham dự buổi tiếp xúc có đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH, đồng chí Đào Xuân Yên đã báo cáo với cử tri về hoạt động của Đoàn ĐBQH từ sau kỳ họp thứ 2 và nội dung chuyên đề của cuộc tiếp xúc.

 

Trong không khí cởi mở, dân chủ, thẳng thắn, đông đảo cử tri là nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã bày tỏ với Đoàn ĐBQH Thanh Hóa nhiều tâm tư xung quanh các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách của Nhà nước dành cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin, như: Nạn nhân chất độc da cam đã xác định là người có công với cách mạng, nên mọi chế độ chính sách về quyền lợi được hưởng ưu đãi cần phải được điều chỉnh giống như thương binh cùng hạng; cần có chính sách giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho nạn nhân thế hệ thứ 3 (đời cháu) vì hiện nay các địa phương mới chỉ vận dụng cho hưởng chế độ theo Nghị định 67, Nghị định 13 của Chính phủ (mức trợ cấp rất thấp: 180.000 đồng/người/tháng); sớm có quyết định về chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo hội theo Quyết định 30/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (hiện mới chỉ có 10 hội cấp huyện được hỗ trợ tiền xăng xe cho cán bộ chuyên trách, ngoài ra chưa có thêm khoản phụ cấp nào); Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng có thông tư liên tịch về việc giải quyết cho các trường hợp tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc da cam, bị thất lạc giấy tờ liên quan đến chiến trường đến nay chưa được xem xét giải quyết… 

 

Thay mặt Đoàn ĐBQH, đồng chí Lê Nam đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Đoàn ĐBQH Thanh Hóa sẽ có trách nhiệm báo cáo với tỉnh và kiến nghị với Quốc hội xem xét, ban hành các cơ chế chính sách phù hợp đối với các đối tượng bị nhiễm và bị di chứng chất độc da cam/dioxin trong tỉnh.

 

 Trần Hằng (Báo Thanh Hoá)