ĐIỆN THĂM HỎI HỘI VIÊN HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM CÁC TỈNH HÀ TĨNH, QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ, THỪA THIÊN HUẾ