Hệ thống tổ chức Cơ quan Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Hệ thống tổ chức Cơ quan Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

I. LÃNH ĐẠO HỘI

Chủ tịch Hội: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký: Trung tướng, PGS.TS Đặng Nam Điền

Phó Chủ tịch: GS.TS Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Phó Chủ tịch – Giám đốc Quỹ: Đại tá Nguyễn Văn Khanh

Phó Chủ tịch: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ

II. HỆ THỐNG CÁC BAN TRUNG ƯƠNG HỘI

1. Văn phòng

Chánh văn phòng: Đại tá Bùi Hữu Quê

Điện thoại: 024 626 526 42

Email: vanphongvava@gmail.com

2. Ban Tổ chức, chính sách

Trưởng ban: Đại tá Nguyễn Bá Bồng

Điện thoại: 024 626 526 41

Email: bantccs@gmail.com

3. Ban Tuyên truyền

Trưởng ban: Đại tá Phạm Văn Thủy

Điện thoại: 024 626 526 45

Email: bantuyentruyenvava2015@gmail.com

4. Ban Đối ngoại

Phụ trách ban: bà Đỗ Mai Khanh

Điện thoại: 024 626 526 65

Email: doingoaivava@gmail.com

5. Văn phòng Liên lạc luật sư Mỹ

Chủ nhiệm Văn phòng: ông Phạm Trương

6. Ban Tài chính

Trưởng ban: Đại tá Bùi Hữu Quê

Phó Trưởng ban: bà Lê Thị Kiều Oanh

Điện thoại: 024 626 526 55

Email: taichinhvava@gmail.com (Ban Tài chính)

7. Ban Kiểm tra Trung ương Hội

Trưởng ban: Trung tướng Đặng Nam Điền

Điện thoại: 0246.265.2661

8. Ban Vận động quốc tế

Trưởng ban: TS Hoàng Anh Tuấn

Điện thoại: 0908 526 688

Email:

III. CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC TRỰC THUỘC

1. Quỹ Nạn nhân chất độc da cam Trung ương Hội

Giám đốc: Đại tá Nguyễn Văn Khanh

Thường trực: bà Nguyễn Thị Phương

Điện thoại: 0979 888 384

Email: quydacamtrunguong@gmail.com

2. Tạp chí Da cam Việt Nam

Tổng Biên tập: Đại tá Trần Đình Đích

Phó Tổng biên tập: Đại tá Nguyễn Mạnh Dũng

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Bùi Thị Giang

Điện thoại: 024 626 526 54

Email: tapchidacam@gmail.com – tapchidientudacam@gmail.com

3. Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam

Giám đốc: Thượng tá Nguyễn Thăng Long

Điện thoại: 024 665 255 44

Email: btxh.vava@gmail.com

4. Công ty Thiện Đức toàn cầu

Giám đốc: Thượng tá Nguyễn Thăng Long

Điện thoại: 0913 033 517