HỘI NGHỊ LẦN THỨ 2 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI NNCĐDC/DIOXIN VIỆT NAM KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 2 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI NNCĐDC/DIOXIN VIỆT NAM KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

hát biểu khai mạc, Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh nêu rõ: Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động của các cấp hội năm 2019; đồng thời, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; định hướng hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam tại Việt Nam (năm 2021). Hội nghị nghe báo cáo và thảo luận về kết quả hoạt động của Ban Thường vụ; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm tra; kết quả thi đua, khen thưởng; kết quả tiếp thu ý kiến sửa đổi Quy chế; tờ trình về công tác xây dựng tổ chức Hội. Trung ương Hội tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2020 và tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Ông Nguyễn Thế Lực, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đọc Báo cáo Tổng kết: năm 2019 là thời điểm có nhiều khó khăn đối với hoạt động của Hội, nhất là sự biến động về tổ chức hội ở các cấp. Tuy vậy, các cấp hội đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW và Chỉ thị 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng được thực hiện tốt, có nhiều sáng tạo. Hệ thống tổ chức Hội tuy có biến động, nhưng nhìn chung vẫn giữ vững và phát triển, hoạt động đạt hiệu quả cao. Công tác tuyên truyền được đổi mới cả về nội dung, hình thức. Tạp chí Da cam Việt Nam ổn định về tổ chức, đã đưa Tạp chí Điện tử Da cam vào hoạt động. Chất lượng các ấn phẩm được nâng lên và được bạn đọc đánh giá cao. Trong quá trình hoạt động, các cấp Hội có nhiều cố gắng trong vận động nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân. Năm 2019, đã vận động xây dựng quỹ nạn nhân được 355.494.325.498 đ (trong đó quỹ Trung ương là: 7.291.988.563đ; qũy địa phương là: 348.202.336.935đ). Tổng chi quỹ nạn nhân là: 342.590.147.549 đ; trong đó chi ở quỹ Trung ương là: 6.109.836.494 đ; chi ở quỹ địa phương là: 336.480.311.055 đ. Qũy vận động được quản lý chặt chẽ, chi tiêu đúng mục đích, có địa chỉ rõ ràng. Công tác đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân tiếp tục được triển khai phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Cơ quan Thường trực Trung ương Hội hoạt động thành nền nếp có chất lượng cao.Về phương hướng năm 2020, Phó Chủ tịch nhấn mạnh: các cấp hội cần tăng cường chỉ đạo các hoạt động chuẩn bị cho Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021) đạt hiệu quả cao, có sức lan tỏa cả trong nước và quốc tế. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị cho Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Hành động vì NNCĐDC ở Việt nam”. Tiếp tục phối hợp với các đối tác tổ chức hiệu quả các chương trình, như “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, “Tết vì NNCĐDC”, “Sinh kế cho nạn nhân”, v.v. Đa dạng hóa các phương thức, hình thức vận động nguồn lực để nâng cao hiệu quả hỗ trợ cho nạn nhân. Coi trọng khai thác và tổ chức thực hiện các dự án do tổ chức nước ngoài tài trợ. Tiếp tục ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga vào năm 2020 tại Pháp, v.v.

Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thường vụ Trung ương Hội: năm 2019, Ban Thường vụ đã hoàn thành việc xây dựng chương trình hành động toàn khóa và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung) sau khi được Bộ Nội vụ phê duyệt. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; Quy chế Thi đua, khen thưởng và Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của cơ quan Trung ương Hội. Triển khai kiểm tra công tác thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW và Chỉ thị 14 CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại 12 tỉnh, thành phố; tích cực làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương để ổn định tình hình tổ chức Hội trong cả nước. Kiện toàn các ban của Trung ương Hội và Thường trực các tỉnh, thành hội theo hướng tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, v.v.

Ông Quách Thành Vinh thay mặt Ban Kiểm tra Trung ương Hội báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát. Năm 2019, hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp hội đã tập trung kiểm tra việc quán triệt các chỉ thị của Đảng và chính quyền các cấp; trong đó, chú trọng kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư; kiểm tra việc tuân thủ Điều lệ Hội; việc tuân thủ các nguyên tắc tài chính trong hoạt động hội; kiểm tra tính công khai và hiệu quả trong phân phối tiền và vật chất giúp đỡ nạn nhân; kiểm tra việc phối hợp thực hiện giám sát xét công nhận NNCĐDC; các hoạt động ủng hộ nạn nhân,… Công tác kiểm tra đã góp phần quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng các nguồn hỗ trợ, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực. Ban Kiểm tra nhiều tỉnh hội, thành hội đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát với nội dung thiết thực; thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra đạt 25- 30% số lượng tổ chức hội. Có nơi đạt 100% như Ban Kiểm tra Tỉnh hội Tây Ninh kiểm tra 9/9; Quảng Bình 8/8, Cần Thơ 9/9 huyện thị,… Các hoạt động đó đã góp phần vào kết quả chung của toàn Hội.

Ông Đặng Nam Điền Phó Chủ tịch Hội, thay mặt Thường vụ Trung ương Hội báo cáo kết quả tiếp thu ý kiến sửa đổi Quy chế: nhìn chung các ý kiến đều thống nhất với bố cục, nội dung các chương, điều, mục trong Quy chế. Các ý kiến đóng góp sửa đổi dự thảo Quy chế tập trung vào Chương II (Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội). Đề nghị ghi đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn như trong Điều lệ. Đồng thời đề nghị địa chỉ nơi nhận khi quy chế được ký ban hành là UBND các tỉnh, thành phố, v.v.

Ông Lê Cường Trưởng ban Tuyên truyền của Hội báo cáo khẳng định kết quả toàn diện của công tác tuyên truyền; trong đó, đã tập trung tuyên truyền về thảm họa da cam, về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nạn nhân. Hình thức tuyên truyền phong phú như đăng bài trên báo Trung ương và địa phương, Tạp chí Da cam, tổ chức làm phim, phóng sự ngắn; tổ chức gặp mặt, tọa đàm, tuyên truyền miệng trực quan. Đặc biệt, nhiều tỉnh hội tổ chức thi tuyên truyền giỏi, tổ chức gặp mặt biểu dương nạn nhân và gia đình nạn nhân vượt khó và tổ chức giao lưu văn nghệ,… Năm 2019, các cấp đã phát triển thêm 3 hội cấp huyện, 110 hội cấp xã, 280 chi hội, số hội viên tăng thêm 6.645 người là những minh chứng về hiệu quả của công tác tuyên truyền, v.v.

Phát biểu thảo luận, đại diện các tỉnh Hậu Giang, Quảng Ninh, Cà Mau, Thanh Hóa, Tiền Giang,… đều nhất trí với Báo cáo tổng kết của Trung ương Hội; khẳng định năm 2019, các cấp hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là công tác huy động nguồn lực để hỗ trợ cho nạn nhân. Đồng thời cho biết: các cấp hội đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về huy động nguồn lực để nâng cao hiệu quả hỗ trợ cho nạn nhân. Đặc biệt, trong điều kiện khó khăn nhưng năm 2019 các cấp đều phát triển tổ chức hội và hội viên. Ông Nguyễn Thành Nhơn, Chủ tịch Tỉnh hội Hậu Giang cho biết: các cấp hội của tỉnh đã phát triển mới được 271 hội viên, nâng tổng số hội viên của Hội lên 3.673 người. Tỉnh hội Tiền Giang phát triển thêm 77 chi hội và 536 hội viên. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch Tỉnh hội Cà Mau đề nghị các văn bản chỉ đạo Hội nên gửi về cơ quan chức năng của tỉnh, qua đó tỉnh chỉ đạo thực hiện để bảo đảm sự hỗ trợ và có tính pháp lý cao hơn. Các đại biểu đều kiến nghị: cần có chế độ, chính sách cho đối tượng NNCĐDC là cháu (F2) của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐDC nhưng chưa được hưởng chế độ. Những quy định nào không còn phù hợp cần sửa đổi cho phù hợp để những trường hợp là người kháng chiến bị nhiễm CĐDC nhưng không còn giấy tờ vẫn được hưởng chế độ. Cần nâng mức trợ cấp cho đối tượng là NNCĐDC. Về tổ chức Hội, các ý kiến đề nghị phải xác định Hội NNCĐDC/dioxin là hội đặc thù, không sáp nhập vào các hội khác.

Kết luận phần thảo luận, Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh nêu rõ: các đại biểu đều nhất trí cao với đánh giá của Trung ương Hội. Mặc dù có nhiều tác động khách quan, song tổ chức hội các cấp vẫn được giữ vững và phát triển. Các tỉnh tổ chức đại hội đều thực hiện đúng nguyên tắc, đúng Điều lệ Hội. Công tác huy động nguồn lực được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo, kết quả cao hơn năm trước; nạn nhân được quan tâm đầy đủ hơn. Công tác đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC vẫn được tiến hành đúng với quan điểm, đường lối của Đảng; tiếp tục ủng hộ vụ kiện của Bà Trần Tố Nga ở Pháp.

Năm 2020, các cấp hội tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, Chỉ thị 14-CT/TW của Ban Bí thư và Kết luận 102/KL-TW của Bộ chính trị. Các tỉnh đến kỳ đại hội cần tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh. Đa dạng hóa các phương thức, hình thức vận động nguồn lực hỗ trợ cho nạn nhân; đồng thời, bảo đảm tiếp nhận, quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng địa chỉ. Kiện toàn các ban của Trung ương Hội và Thường trực (các tỉnh) thành Hội theo hướng tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Tiếp đó, Hội nghị nghe Phó Chủ tịch Đặng Nam Điền đọc Tờ trình của Ban Thường vụ Trung ương Hội về công tác xây dựng tổ chức Hội. Theo đó, Tờ trình đã đề nghị phương án quy hoạch cán bộ chủ trì lãnh đạo Trung ương Hội; cán bộ cơ quan Trung ương Hội xin nghỉ công tác Hội; bổ sung Ban Thường vụ và ban Chấp hành Trung ương Hội; tổ chức hệ thống hội các cấp. Theo đó, Hội nghị đã bầu bổ sung ông Trần Đình Đích, Tổng biên tập Tạp chí Da cam Việt Nam vào Ban Thường vụ Trung ương Hội. Các ông: Thăng Văn Luận, Chủ tịch Hội Bắc Kạn; ông Vũ Viết Vân, Chủ tịch Hội Đắk Nông; ông Nguyễn Quang Trung, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam vào ban Chấp hành Trung ương Hội.

Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh đã phát động phong trào thi đua lập thành tích Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02-9 và 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Đặc biệt là Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/2021) với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực.

Ông Lê Cường đọc báo cáo kết quả xét khen thưởng các tỉnh hội, thành hội năm 2019. Theo đó, có 10 tỉnh, thành phố được nhận Cờ “Đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua năm 2019” của Trung ương Hội là: Bến Tre, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Hà Nam, Cà Mau. Trung ương Hội cũng tặng bằng khen cho 34 tỉnh hội, thành hội và tặng bằng khen cho 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua.

Ông Đặng Nam Điền, Phó chủ tịch Hội công bố Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì NNCĐDC Việt Nam cho ông Lê Cường và ông Phạm Văn Ro.

Hội nghị thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam với 100% ý kiến tán thành.

Hội nghị kết thúc trong không khí vui vẻ, đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao./.

Mạnh Dũng – Đình Trọng