Hội nghị triển khai các hoạt động kỷ niệm 59 năm Thảm họa da cam Việt Nam

Hội nghị triển khai các hoạt động kỷ niệm 59 năm Thảm họa da cam Việt Nam

Ngày 8/6/2020, tại Hà Nội, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tổ chức Hội nghị với Lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương liên quan và các báo, đài để bàn kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 59 năm Thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2020)

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam chủ trì Hội nghị, dự Hội nghị có đại biểu các bộ, cơ quan chức năng của một số bộ, ngành có liên quan; các đồng chí Thường trực, các cơ quan chức năng của Trung ương Hội; phóng viên các báo, đài.

Hội nghị được nghe đồng chí Trung tướng, PGS.TS Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội báo cáo kế hoạch hoạt động kỷ niệm 59 năm thảm họa da cam và nội dung hướng tới kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2021) của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành tổ chức thực hiện. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến toàn dân ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu đầy đủ về bản chất của cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam, nỗi đau của Dân tộc Việt Nam và NNCĐDC Việt Nam.

Hội nghị thống nhất các nội dung đề xuất của Trung ương Hội, bàn các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả. Sau hội nghị Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở để các cơ quan chức năng triển khai thực hiện.

Trần Đình