Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam thăm, chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam thăm, chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình
Trung tướng Đặng Nam Điền chúc mừng bà Nguyễn Thị Bình nhân dịp nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tên khai sinh là Nguyễn Châu Sa, sinh năm 1927 trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Năm 1944, khi mới 17 tuổi, đồng chí đã tham gia lãnh đạo phong trào học sinh, sinh viên, phong trào phụ nữ, phong trào đấu tranh bảo vệ hòa bình của giới trí thức. Năm 1947, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).
Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Thị Bình đã được Đảng, Nhà nước giao giữ nhiều chức vụ quan trọng: Phó Chủ tịch Hội LHPN Giải phóng miền Nam Việt Nam (năm 1960); Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969 – 1975), Trưởng phái đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời tại Hội nghị Paris về Việt Nam (1969 – 1973); Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1976 – 1987). Từ năm 1992 đến năm 2002, đồng chí là Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Năm 2003, đồng chí thành lập Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam và giữ cương vị Chủ tịch Quỹ cho đến nay. Đồng chí còn là Chủ tịch Danh dự của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam.
Huy hiệu 75 tuổi Đảng là sự ghi nhận đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân về những công lao đóng góp của bà đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đây là niềm vinh dự tự hào của bà và gia đình nói riêng, của Hội NNCĐĐC/dioxin Việt Nam nói chung. Quá trình hoạt động cách mạng của bà là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên trẻ học tập, noi theo./.