Hợp đồng Viện trợ không hoàn lại giữa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Hội Nạn nhân chát độc da cam/dioxin Việt Nam dành cho dự án: Cải thiện thiết bị phục hồi chức năng và đào tạo dạy nghề cho Trung tâm nạn nhân chất độc da cam/dioxin Quảng Bình

Hợp đồng Viện trợ không hoàn lại giữa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Hội Nạn nhân chát độc da cam/dioxin Việt Nam dành cho dự án: Cải thiện thiết bị phục hồi chức năng và đào tạo dạy nghề cho Trung tâm nạn nhân chất độc da cam/dioxin Quảng Bình

 

Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh phát biểu
Ông Akihiko, Bí thư thứ 2 ĐSQ Nhật bản tại Việt Nam phát biểu
Ông Đặng Phúc Duệ PCT Vava Quảng Bình phát biểu
Cắt băng khai trương Phòng PHCN