Kế hoạch số 137/kh-TWH-TT về việc Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” (2011-2021)