Ký thỏa thuận hợp tác giữa Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Ký thỏa thuận hợp tác giữa Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Ngày 24/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác về việc “Hỗ trợ gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và vận động tài trợ cho NNCĐDC công cụ sản xuất và dụng cụ, thiết bị phục vụ cuộc sống”

Theo thỏa thuận, hai bên cùng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện vào đầu mỗi quý; cùng tuyên truyền các nội dung phối hợp trên các phương tiện truyền thông của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam chỉ đạo các tỉnh, thành Hội lựa chọn những gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đề xuất hỗ trợ, giúp đỡ; Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kêu gọi các Hội doanh nhân trẻ địa phương hưởng ứng, triển khai Chương trình; Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam giao cho Trung tâm Công nghệ & truyền thông (VACOM) chịu trách nhiệm phối hợp triển khai thỏa thuận hợp tác.

Đây là Chương trình hợp tác mang ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái” nhằm giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ với những gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biết khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đồng thời là cầu nối để các doanh nghiệp trong nước có điều kiện tiếp cận, giúp đỡ thiết thực cho NNCĐDC.

Đình Trọng