Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Cần Thơ