Quyết định thành lập Văn phòng đại diện của Tạp chí Da cam Việt Nam khu vực Bắc miền Trung tại tỉnh Nghệ An