Sở LĐ-TB-XH Nghệ An xử lý vấn đề báo nêu

Sở LĐ-TB-XH Nghệ An xử lý vấn đề báo nêu

Ngày 13/9, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đã có công văn gửi Báo Nghệ An thông báo việc xử lý những vấn đề được báo Nghệ An nêu lên liên quan đến nạn nhân chất độc da cam thời gian vừa qua.

Công văn của Sở LĐ-TB&XH mang số 1644/LĐTB&XH-NCC gửi Báo Nghệ An có nội dung sau:

Ngày 3/2/2012, báo Nghệ An có đăng bài “Nhức nhối chuyện da cam ở Nghi Lộc” tiếp thu ý kiến báo nêu và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1093/UBND-VX; ngày 27/02/2012, Sở LĐ-TB&XH đã có Công văn số 259/LĐTBXH-NCC và Công văn số 367/LĐTBXH-NCC ngày 13/3/2012 chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc đã ban hành Quyết định số 255/QĐ-UBND thành lập đoàn thanh tra kiểm tra việc thực hiện chế độ chất độc hóa học ở xã Nghi Quang và Nghi Thiết; Ngày 4/7/2012 (sau 4 tháng), UBND huyện Nghi Lộc có văn bản Kết luận thanh tra số 49/KL-UBND về việc lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ chất độc hóa học tại xã Nghi Quang và Nghi Thiết gửi UBND tỉnh, Báo Nghệ An, Sở LĐ-TB&XH cùng một số cơ quan, đơn vị có liên quan khác. Sau khi UBND huyện Nghi Lộc có văn bản kết luận, ngày 13/8/2012, Sở LĐ-TBXH đã có Công văn số 1431/LĐTBXH-NCC báo cáo UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông.

Ngày 10 và 11/9/2012, báo Nghệ An số 9155 và 9156 tiếp tục phản ánh “Tỉnh chỉ đạo một đàng, Sở LĐ-TB&XH và UBND huyện Nghi Lộc làm một nẻo” và “Giả chồng lên giả”. Vấn đề này, Sở LĐ-TB&XH xin được nghiêm túc tiếp thu nội dung ý kiến phản ánh của Báo Nghệ An. Sở LĐ-TB&XH sẽ thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra rà soát nội dung Kết luận số 49/KL-UBND của UBND huyện Nghi Lộc mà 2 bài báo đã nêu để kết luận, làm rõ trách nhiệm những cá nhân, tập thể có sai phạm trong quá trình thực hiện chế độ chính sách theo quy định hiện hành. Khi đoàn thanh tra có kết luận chính thức, Sở LĐ-TB&XH sẽ thông tin báo cáo để Báo Nghệ An và các ngành chức năng liên quan biết.

(Theo Báo Nghệ An)