Thông báo số: 577/TB-BYT Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn tại cuộc họp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam