Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngày 23/1/2021, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi là việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ngày 05/02/2021, Văn phòng Bộ Quốc phòng ban hành Công văn số 836/BQP-VP thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng. Tạp chí Da cam Việt Nam xin tóm lược một số vấn đề cơ bản về chỉ đạo của Bộ trưởng.

1. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực của lãnh đạo và cơ quan Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã đạt được trong hơn 16 năm qua. Việc làm của các đồng chí đã góp phần quan trọng thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Quân đội Mỹ sử dụng trong chiên tranh ở Việt Nam và chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Hoạt động của Hội được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, thu hút sự quan tâm của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, góp phần giúp nạn nhân chất độc da cam giảm bớt khó khăn, xoa dịu nỗi đau, từng bước ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, các cấp hội đã có nhiều nỗ lực tạo dư luận rộng rãi trong và ngoài nước đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam. Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, Hội đã làm tốt công tác huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế, vận động các tổ chức, nhà hảo tâm đóng góp tiền để xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ sản xuất, khắc phục thiên tai, cấp học bổng cho con em nạn nhân…

2. Quân ủy Trung ưong, Bộ Quốc phòng cũng đánh giá cao việc củng cố kiện toàn xây dựng hệ thống tồ chức hội thành viên, đến nay đã có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hầu hết cấp huyện và cấp xã đủ điều kiện đã thành lập được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Đây là cầu nối rất quan trọng giữa Đảng, Nhà nước; cấp ủy, chính quyền địa phương với nạn nhân chất độc da cam và việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ Hội hầu hết là những cựu chiến binh, tuy tuổi cao, sức khỏe yếu, nhưng vẫn tâm huyết, nghĩa tình với đồng chí, đồng đội; ngày đêm bám sát cơ sở, động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nạn nhân và gia đình khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Toàn cảnh buổi làm việc

3. Thay mặt Quân uỷ Trung ương, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, biểu dương và khen ngợi thành tích của toàn Hội trong những năm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do chiến tranh để lại trên đất nước ta.

4. Quan điểm nhất quán của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng là trong phạm vi cho phép, luôn quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất để giúp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Xác định Hội là một tổ chức xã hội đặc thù, nhân đạo, Hội của người có công với cách mạng, những người đã từng hy sinh xương máu, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì thế chúng ta không một ai được phép lãng quên. Trong những năm vừa qua, chúng ta đã làm tốt việc này, những năm tới cần được quan tâm và tạo ra được bước phát triển mới với chất lượng, hiệu quả cao hơn.

* Về các đề nghị, kiến nghị của Hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có ý kiến như sau:

1. Bộ Quốc phòng nhất trí với đề nghị của Hội và đã giao Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền rộng rãi hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam và sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Quân đội và cả hệ thống chính trị trong khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin đối với môi trường và sức khỏe con người…;

2. Các cơ quan, đơn vị phối hợp với tổ chức hội tại các địa phương nơi đóng quân, quan tâm chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân bằng hành động và việc làm thiết thực, hiệu quả như tặng nhà tình nghĩa; khám, tư vấn sức khoẻ cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin; thăm hỏi, tặng quà nạn nhân nặng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội…, Bộ Quốc phòng giao Tổng cục Chính trị chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn đơn vị trong toàn quân.

3. Bộ Quốc phòng đồng ý hỗ trợ để tổ chức Đại hội điển hình tiên tiến “Vì Nạn nhân chất độc da cam” lần thứ IV.

4. Triển khai Thông tư 138/2020/TT-BQP ngày 10/11/2020 của Bộ Quốc phòng về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống vãn hóa tinh thần trong Quân đội: Bộ Quốc phòng đã có chỉ đạo, đề nghị Hội làm việc cụ thế với Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị, Cục Tài chính/BQP để giúp Hội triển khai phương thức vận chuyển, cấp phát Tạp chí và thanh quyết toán thuận lợi nhất.

5. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam làm việc cụ thể với Cục Kế hoạch và Đầu tư, Cục Tài chính, Cục Doanh trại thống nhất về hỗ trợ cải tạo khu nhà làm việc theo đề nghị của Hội./.