Thư của Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh gửi Chánh án và các thẩm phán Tòa án Evry xét xử vụ kiện của bà Trần Tố Nga